Hotell och bostadsföretag i Kronobergs Län finns bland våra kunder. Vi lämnar skriftlig offert efter genomgång på plats och gör en gemensam tidplan.

Materialval för tapeter och färgbeteckningar lämnas skriftligt till oss några dagar innan arbetet påbörjas så att vi har möjlighet att följa vår gemensamma tidplan. Vi har mycket gott samarbete med flera färg- och tapetleverantörer vilket ger en snabb och korrekt leverans.

Vi erbjuder ett samarbetsavtal, servicemålning, till företag där vi snabbt kan infinna oss för arbeten som behöver utföras relativt omgående t ex i hyreslägenheter, företagslokaler och försäkringsärenden vid skador.

I dag har vi ramavtal med Växjöbostäder för totalt 4300 lägenheter. Vi har under flera år målat på Hotell Statt och Park Elit Konserthuset i Växjö. Där har vi målat allt från hotellrum, badrum och korridorer med mycket gott resultat. Färgerna som väljs där är miljöklassade och de hållbaraste för slitage i offentliga miljöer.

Vi har målat ett antal nybyggda villor till husfabrikanter/entreprenörer. Våra målare är specialiserade på ett rationellt måleri.

Vi har samarbetspartners för arbeten utöver måleriarbeten. Med gott resultat samarbetar vi med snickare, golvläggare, plattsättare, vvs-montör samt företag för sprutmålning av köksluckor mm. Vi förmedlar kontakt med våra samarbetspartner om Ni så önskar

Behöver du ett kostnadsförslag?